10% CBN + 10% CBD olej

CBN

10% CBN 

10% CBD

0.2 THC

149,00 CHF